Mediācija

Mediācija - ģimenes lietās, darba strīdos, komercstrīdos 

Brīvprātīgas sadarbības process, kurā puses cenšas panākt savstarpēji pieņemamu vienošanos savu domstarpību atrisināšanai. To var izmantot ārpustiesas procesā, kā arī tiesvedības procesā.

  • Kas ir mediācija?

Mediatora uzdevums ir palīdzēt strīdā esošajām pusēm uzsākt sarunu, veicināt savstarpējo izpratni, atklāt iespējamos pretrunu punktus un pārvarēt esošos vai šķietamos ierobežojumus abu pušu sadarbībai.  Mediācijas procesa mērķis ir apturēt cīņu un galu galā atrast abām pusēm pieņemamus un dzīvotspējīgus risinājumus, ka atbilstu vai vismaz nebūtu pretrunā ar konfliktā iesaistīto pušu būtiskākajām un patiesajām vajadzībām.

  • Kāpēc tev var noderēt mediācija?

Ja konflikti atņem spēku un enerģiju, ja gribas tos atrisināt, bet pašu spēkiem tas līdz šim nav izdevies,  tad ir vērts pamēģināt mediāciju.

Ja nevarat vienoties par uzturlīdzekļiem bērnam vai nevarat vienoties pie kura no jums būs bērna pastāvīgā dzīvesvieta,  tad ir vērts pamēģināt mediāciju. 

Ja nevarat atrisināt mantojuma lietas, tad ir vērts pamēģināt mediāciju.

Ja nevarat atrisināt attiecības ar kaimiņiem,  tad ir vērts pamēģināt mediāciju.

Ja ir konflikti darbā,  tad ir vērts pamēģināt mediāciju.

Ja ir domstarpības starp uzņēmumiem,  tad ir vērts pamēģināt mediāciju.

Jo agrāk apzināsies, ka ir konflikts, jo vieglāk būs to risināt. Mediācija noder dažāda veida domstarpību gadījumos – iespējams, ka konflikti ir ilgstoši un šķietami neatrisināmi, bet varbūt tie ir tikko radušies. Varbūt jūsu attiecībās valda bieži un regulāri strīdi un katrs strīds "velk" līdzi iepriekšējo? Konflikti aug kā sniega bumbas  un zūd ticība veiksmīgam sarunu rezultātam. Trešā neitrālā puse – mediators, kurš darbojas kā starpnieks, var iedot jaunu virzienu diskusijām un palīdzēt pārvērst neauglīgos strīdus produktīvā lēmumu pieņemšanas procesā. 

  • Kāpēc tev nevajadzētu izmantot mediāciju?

Mediācijas sarunu mērķis ir panākt abām pusēm labu rezultātu. Tā efektīvi darbojas tikai tad, ja to vēlas abas puses. Mediācija nav veids kā otru pusi pārmācīt, sāpināt vai iznīcināt. Mediācija piedāvā iespēju, ka katrs no jums iziet no mediācijas procesa laimīgāks un apmierinātāks nekā ienāca. Tā ir iespēja beidzot tapt uzklausītam un sadzirdētam.

  • Cik tas maksā?
Pakalpojuma cena pēc vienošanās ar mediatoru no 40,00 EUR par stundu atkarībā no strīda tēmas un strīda pusēm (fiziska vai juridiska persona)

Mediācijas process notiek 5 fāzēs. Nepieciešamo tikšanās skaitu nosakām tiekoties un mediācijas procesa laikā. Samaksa tiek atrunāta ar visām mediācijā iesaistītajām pusēm.

  • Ko darīt, ja es vēlos risināt strīdu, bet otra puse atsakās to darīt? Kā viņu piedabūt pie mediācijas?
Šādi jautājumi izskan diezgan bieži. Viens no mediācijas pamatprincipiem ir brīvprātība – puses brīvi lemj par piedalīšanos mediācijā, par uzsāktās mediācijas turpināšanu un par mediācijas izbeigšanu ar vienošanos vai bez. Tādējādi saprotams, ka abu pušu ieienteresētība mediācijas procesā svarīga.

Iespējamie risinājumi :
1) Vispirms tomēr piedāvājiet otrai pusei šo iespēju. Varbūt nepieciešams sniegt vairāk informācijas (www.mediacija.lv), varbūt jālūdz, lai sarunu partneris pats izvēlas mediatoru no pilnā saraksta. Reizēm otras puses atteikums ir tikai jūsu pieņēmums un patiesībā, kad būsiet uzrunājis, izrādīsies, ka otrs cilvēks jau arī ir apsvēris iespēju izmantot mediāciju vai vērsties pēc cita veida palīdzības pie speciālistiem.

2) Otru pusi jūsu uzdevumā var telefoniski uzrunāt mediators. Iespējams, telefona saruna palīdzēs kliedēt bažas un radīs interesi sarunu partnerim piedalīties mediācijā. Varbūt telefona saruna palīdzēs mediatoram saprast, kāpēc šajā gadījumā mediācijas izmantošana nav iespējama un mediators šo informāciju var nodot arī jums.

3) Izmantot trešo, neitrālo pusi un izmēģināt vienpusējo konflikta risināšanu. Tas nav visvienkāršākais un ātrākais, bet noteikti ir drošākais un efektīvākais veids, jo izmanto pašus spēcīgākos no jūsu rīcībā esošajiem resursiem – domas, izjūtas, attieksmi un rīcību, ko varat ietekmēt un mainīt arī bez otras personas klātbūtnes. 

Šādos gadījumos mediācijas vietā varu piedāvāt "Randiņu ar sevi". Tā būs alternatīva psihologa apmeklējumam.

  • Kā pieteikties un cik ilgi jāgaida līdz pirmajai tikšanās reizei?

Par laiku parasti vienojamies apmēram nedēļu pirms tikšanās, bet steidzamos gadījumos iespējams ātrāk.

Vai zvaniet pa tālruni 29160397, ja neatbildu, atstājiet ziņu, es atzvanīšu tiklīdz būs iespējams.

Vai rakstiet uz e-pastu [email protected] 

Vai visi kontakti šeit:

Sazināties šeit

P.s.: Visas konsultācijas iespējamas Zoom, tādēļ nav svarīgi no kuras pasaules vietas tu esi. Šajos gadījumos katrs dalībnieks pats atbild par konfidencialitāti. 

Konsultācijas vada - mediators Iveta Skrastiņa